Όροι Χρήσης


oroi-xrisis

Το Διαδικτυακό Φαρμακείο inpharmacy.gr παρέχει τις υπηρεσίες του στους επισκέπτες / μέλη / πελάτες του με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Εφόσον πραγματοποιήσετε παραγγελίες μέσω του inpharmacy.gr, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Όταν επισκέπτεστε το inpharmacy.gr, αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το inpharmacy.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του inpharmacy.gr, κατ' αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Το inpharmacy.gr παρέχει στους πελάτες της περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Διαδικτυακού Φαρμακείου inpharmacy.gr, για την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία. Η εν λόγω άδεια δεν εμπεριέχει το δικαίωμα μεταπώλησης. Οι επισκέπτες του inpharmacy.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα inpharmacy.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ' όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει το inpharmacy.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από το inpharmacy.gr.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Το Διαδικτυακό Φαρμακείο inpharmacy.gr παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Το inpharmacy.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του Διαδικτυακού Φαρμακείου όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του Διαδικτυακού Φαρμακείου συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη. Το inpharmacy.gr δεν εγγυάται ότι το Διαδικτυακό Φαρμακείο inpharmacy.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το inpharmacy.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Το inpharmacy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του Διαδικτυακού Φαρμακείου συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το inpharmacy.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερo όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο Διαδικτυακό Φαρμακείο inpharmacy.gr. Εντούτοις, το inpharmacy.gr δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του Διαδικτυακού Φαρμακείου inpharmacy.gr είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Οι επισκέπτες του Διαδικτυακού Φαρμακείου inpharmacy.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του Διαδικτυακού Φαρμακείου inpharmacy.gr. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του Δαιδικτυακού Φαρμακείου inpharmacy.gr ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους λυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ

Το inpharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Διαδικτυακό Φαρμακείο, την εμπορική του πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.